• Novinky

      • Šaliansky Maťko - OKRESNÉ KOLO

      • 28.1.2020 sa v CVČ Domino uskutočnilo Okresné kolo Šalianskeho Maťka. Našu školu úspešne reprezentovali:

       v 1.kategórii ( 2.-3.ročník) získala čestné uznanie Miroslava Vasilová (3.B),

       v 2.kategórii (4.-5.ročník) 1.miesto Sára Vargovčáková (4.B) s postupom do Krajského kola, 

       v 3.kategórii ( 6.-7.ročník) 2.miesto Lucia Kubíková (6.C).

       Srdečne blahoželáme. Držíme palce v Krajskom kole.

      • Obhliadnutie za decembrom

      • Predvianočný čas je časom vianočných večierkov a koncertov, zábavy a chystania darčekov. Je však aj časom pomoci tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Preto sme okrem zábavy zorganizovali aj materiálnu zbierku pre ľudí v núdzi "Úsmev ako dar" a už tradičnú materiálnu aj finančnú zbierku pre psíkov v košických útulkoch. Všetkým darcom a prispievateľom v mene obdarovaných srdečne ďakujeme. Vyzbierané peniažky aj materiálna pomoc od Vás pre zvieratká boli rovnakým dielom rozdelené medzi Malú Farmu, útulok ÚVPLP a OZ Psy ulice a odovzdané ešte pred Vianocami. Ďakujeme. Učíme sa pomáhať. 

      • 1. Žiacky školský ples K30

      • Náš prvý žiacky ples je určený žiakom 8. a 9. ročníka ako vyučovanie spoločenskej etikety, obliekania, spoločenského správania, stolovania, viazania kravaty a pod. Žiaci prídu v spoločenskom oblečení, chlapci aj s kravatou. Žiakom bude podávaný obed. Vstupné 5,- € sa uhrádza triednemu učiteľovi do 15.1.2020.

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc