Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Olympiáda zo slov. jazyka a literatúry

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Školského kola sa zúčastnilo 48 ôsmakov a deviatakov. 
  Súťaž mala dve časti: test, transformáciu textu. Test obsahoval úlohy z gramatiky, pravopisu a literatúry. Pri transformácii textu žiaci na základe básne M. Rúfusa písali umelecký opis jesennej prírody.

  I. kategória   

  1. miesto E. Lacková, IX. A, 37b, 2.miesto Š. Vašak, IX. A, 36b, 3. miesto K. Königová, IX. A, 34b

  II. kategória

  1.miesto M. Gabániová, VIII. A, 33b, 2.miesto A. S.-Smolinska, VIII. A, 30b, 3.miesto M. Kolcunová, VIII. A, 28b

  Víťazka škol. kola E. Lacková postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2018  v CVČ. Získala 2. miesto.  Ďakujeme  za úspešnú reprezentáciu!

                                                  

 • Školská súťaž Šaliansky Maťko

  Víťazky súťaže Šaliansky Maťko

  Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú celoslovenskú súťaž v prednese slovenských povestí.  Aby sa tradícia zachovala čo najdlhšie, aj na našej škole sa stretávame v novembri, kde  z úst menších i väčších recitátorov  zaznievajú  povesti z rôznych kútov Slovenska. Tešíme sa, že máme stále šikovných a nádejných recitátorov.

  Víťazi školského kola Šal. Maťko

  I. kat. 1. miesto  Scheila Zlacka, III. C

  II. kat.1. miesto L. Kubíková, V. C, 2. miesto L. Hozová, V. B, 3. miesto T. Drábová, V. B,  M. Pavelka, V.C

  III. kat.1. miesto A. Fitzová, VI. A, 2. miesto M. Škultétyová, VI. A, 3. miesto S. Vojtková,

 • Mestská strelecká liga v streľbe zo vzduchovky 2. kolo

  Do galérie Viktor Šidlík

  Dňa 5.12.2018 sa konalo 2.kolo Mestskej streleckej ligy zo vzduchovky. V kategórii starších žiačok a žiakov na 1.mieste skončila žiačka 7.ročníka Tímea Plichtová a Otakar Jirsák z 8.ročníka skončil na 2. mieste. V kategórii mladších žiačok a žiakov na 1.mieste skončili Simona Ivančinová a Nikolas Kačurák zo 7. ročníka.V tej istej vekovej kategórii  3.miesto získala žiačka 6. ročníka Veronika Vageľová. V najmladšej kategórii žiakov a žiačok na 2. a 3.mieste skončili žiaci 5. ročníka Tomáš Babinec a Alexander Bui Anh.

 • Adriana Vargová: Štvrtá návšteva žiakov 6.A v útulku - Učíme sa pomáhať - diel 5.

  Radosť v očiach detí, šťastné psíky v útulku, ochota rodičov a trochu zo svojho voľného času - aj tak sa dá v tomto predvianočnom období pomáhať :)

 • Adriana Vargová: Učíme sa pomáhať - diel 4. Zbierka ÚSMEV AKO DAR

  Žiaci 6.A triedy ukázali, že vedia pomáhať. Zapojili do školskej akcie na pomoc rodinám v núdzi Úsmev ako dar a prispeli svojou troškou na dobrú vec.

 • Pridáte sa?

  Pozrite si výsledok úspešnej zbierky.

 • Adriana Vargová: EXPERT geniality show

  29. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show. Žiaci súťažili v 6 rôznych kategóriách. Výsledky očakávame koncom decembra.  

 • Okresné kolo technickej olympiády

  Dňa 29.11.2018 náš žiak 6.ročníka Filip Findorák zvíťazil na okresnom kolo technickej olympiády kategórie B. Držíme mu palce na kraji. Žiaci vyrábali "Domček na kľúče".

 • Kvetoslava Gríllusová: Zahraniční lektori na hodinách ANJ

  Dňa 23.11. 2018 na našej škole počas prvých štyroch vyučovacích hodín vyučovali zahraniční lektori Warrick a Jake z jazykovej školy SIDAS. Túto možnosť sme využili s triedami: 6.A, 6.B, 9.A, 9.B, 8.A, 8.B a 7.A, 7.B.

 • Adriana Vargová: KOMPARO 2018

  15. novembra sa 45 ôsmakov a deviatakov z našej školy zúčastnilo skúšobného testovania Komparo 2018.

 • DRUHÁCI V BRICKLANDII

 • Halloween v knižnici (s Motýlikmi) 

 • Guľko Bombuľko - druháci v divadle

 • Pridáte sa?

 • Kvetoslava Gríllusová: Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 8. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil M. Horňák zo 6. A triedy s počtom bodov 58. V kategórii 1B sa umiestnil S. Kolařík z 9. A triedy s počtom bodov 67.

 • Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky

  Naši žiaci sa dňa 14.11.2018 zúčastnili Okresného kola v streľbe zo vzduchovky. 1. miesto v kategórii starších žiačok získala Tímea Plichtová zo 7. ročníka a v kategórii mladších žiačok jej spolužiačka Simona Ivančinová. V tej istej vekovej kategórii na 2. a 3. mieste skončili žiačky 6. ročníka Veronika Vageľová a Viktória Urbančoková. V kategórii starších žiakov 3. miesto získal žiak 8. ročníka Otakar Jirsák a v kategórii mladších žiakov na 1. mieste skončil žiak 7. ročníka Nikolas Kačurak. Juraj Šula zo 6. ročníka v tej istej vekovej kategórii skončil na  3. mieste. Družstvo mladších a starších žiakov a žiačok zvíťazilo. Všetci žiaci postupujú do krajského kola.

 • Školské kolo technickej olympiády

  Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do školského kola technickej olympiády kategórie B z teoretickej časti. Tí najlepší si mohli zmerať sily v praktickej časti zhotovením drevených saní. Víťazom a postupujúcim na okresné kolo sa stal Filip Findorák zo 6.A.

 • Adriana Vargová: 6.A na ďalšej návšteve útulkáčov

  Začíname tradíciu - učíme sa pomáhať. Po tretí krát sa žiaci 6.A vďaka ochote a pomoci rodičov zúčastnili venčenia psíkov v košických útulkoch, ktoré našu materiálnu aj finančnú pomoc, a z našej strany hlavne pomoc s venčením vítajú.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria