• Školský psychológ

     • Nadpis

     • Mgr. Iveta Lukáčová

       

      V prípade záujmu o stretnutie.

      Konzultácie: Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.

      Mimo uvedených hodín si konzultácie, prosím, dohodnite telefonicky alebo mailom.

      Telefón: 055 / 644 14 12

      Mail: iveta91@gmail.com

       

      Úlohou školského psychológa

      Psychologické poradenstvo a konzultácie v oblasti vzdelávania a výchovy. Psychológ poskytuje individuálne poradenstvo,ale aj skupinové aktivity zamerané na sociálne vzťahy, prevenciu, zlepšenie sociálnej klímy, zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností so zameraním na riešenie problémov pri prežívaní a správaní. 

       

      Žiak sa môže na školského psychológa obrátiť v prípade, že:

      - má problémy súvisiace s učením,

      - trápi sa v rámci sociálnych vzťahov v škole, i mimo školy, situácia v rodine,

      - niekto mu ubližuje,

      - potrebuje sa porozprávať o veciach, s ktorými sa nemá komu zveriť,

      - trápi ho problém kamaráta,

      - alebo ho trápia úplne iné záležitosti, s ktorými si nevie rady.

       

      Pedagógovi pomáha psychológ pri:

      - porozumení problémov a potrieb žiakov,

      - podieľa sa na vytváraní lepších podmienok a metód pre lepšiu spoluprácu medzi učiteľom a žiakom,

      - pomáha chrániť učiteľa pred psychickým vyčerpaním formou prevencie syndrómu vyhorenia.

       

      Rodičia sa môžu na psychológa obrátiť v prípade:

      - konzultácie výchovných a vzdelávacích problémov,

      - pri riešení sociálnych vzťahov, či konfliktov.

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Kolektívy tried 2020/2021
  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc