• Výchovný poradca

     • Konzultácie

     •  

      Mgr. Slávka Čontošová

       

      Streda: 10.00 - 12.00 hod.

      (s výnimkou poradových dní)

       

      Mimo uvedených hodín si konzultácie, prosím, dohodnite telefonicky, mailom alebo prostredníctvom žiaka.

      Telefón: 055 / 644 14 12

      Mail: contosova@centrum.sk

       

      Výchovný poradca

      • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
      • spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (Zuzkin park 10) a v prípade potreby sprostredkúva psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia,
      • informuje žiakov a ich rodičov o prijímacom konaní, konzultuje s nimi aktuálny záujem o stredné školy, pripravuje databázy, prihlášky a zápisné lístky na stredné školy.
  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Kolektívy tried 2020/2021
  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc