• TÝŽDEŇ PRÁCE VO DVOJICIACH

       Počas TÝŽDŇA PRÁCE VO DVOJICIACH sme na škole vo všetkých triedach zaviedli vedomé prerušovanie sedenia počas vyučovania, aby sme vytvárali zdraviu prospešný návyk. Zmenami vo vyučovaní chceme na škole predchádzať neprirodzenému dlhodobému sedeniu a obezite.

       Tento projekt bol podporený Nadáciou VSE.

      • Atletický 4-boj

       Dňa 19.5.2022 sa v Košiciach uskutočnil atletický 4-boj na ktorom nesmela chýbať ani naša škola. Naši atléti absolvovali profesionálne atletické preteky v profesionálnych podmienkach.

       Súťaž pozostávala z disciplín: beh na 60m, skok do diaľky, hod raketkou Nerf Vortex, beh na 600 / 1000m.

      • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

       Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci projektu „ROZČÍTAJME KOŠICE“ zorganizovala na našej škole dňa 13. mája 2022 besedy so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou, autorkou kníh pre deti i dospelých. Knihovnička pobočky Michaela Dúcsová spolu s pedagógmi pripravili žiakov na zaujímavé podujatie. Deti vystúpili s dramatizáciou z knihy "Decká z mesta sa nevedia biť" a veselou tanečnou piesňou. Pani spisovateľka s ľahkosťou rozprávala o svojom živote aj o vlastných knihách. Trpezlivo a ochotne zodpovedala na všetky zvedavé otázky. Podujatie bolo ukončené atraktívnou autogramiádou spojenou s predajom autorkiných kníh. Touto akciou sme začali sériu aktivít, ktorými chceme vzbudiť väčší záujem o čítanie kníh. Jednotlivé aktivity postupne rozbiehame a čoskoro predstavíme.

      • 15. máj - DEŇ RODINY

       Rodina je miesto, kde sídli láska, tvoria sa spomienky, priatelia sú vždy vítaní a smiech nikdy nekončí. Z rodiny čerpáme lásku, výchovu, podporu, dôveru, pokoru. S našimi prvákmi a druhákmi sme si pripomenuli Svetový deň rodiny rôznymi aktivitami.

   • Nadpis

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • {#1508} 5
    • Jedáleň
   • Naše siete

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 23. 5. 2022
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje