• Zápis do 1. ročníka

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Príjemný deň.

  Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka na našej škole, vypíšte formulár prihlášky (používajte diakritické znamienka a prihlášku netlačte). Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej účasti od štvrtka 16.4.2020 do soboty 18.4.2020. Zápis prebieha len elektronicky, teda len vypísaním prihlášky. Neskôr (keď Vás e-mailom pozvem) pri osobnej návšteve predložte svoj OP a rodný list dieťaťa. Pri nezhode rodičov sa riaďte informáciami o právach a povinnostiach rodičov. Otvárame 3 triedy (Prijmeme 66 žiakov). So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia. Plánovaný Deň ovorených dverí nebude. V našej škole sa vyučuje nespojité písmo Comenia Script. Dochádzku žiakov evidujeme prostredníctvom ISIC karty. V škole požívame školské mikiny. Objednať si ich môžete TU. Učebné pomôcky si môžete objednať TU.

  Kritéria pre prijatie.

  V prípade prekročenia zriaďovateľom povoleného počtu zapísaných detí o prijatí rozhoduje:
  1. Dieťa je spôsobilé zaškolenia v bežnej triede a je zabezpečená starostlivosť rodičov.
  2. Trvalé bydlisko v školskom obvode.
  3. Starší súrodenec navštevujúci našu školu.
  4. Návšteva spádovej škôlky (MŠ Nešporova).
  5. Návšteva spolupracujúcej škôlky (MŠ Šafárikova)
  6. Návšteva škôlky blízko školy (MŠ Kežmarská, MŠ Trebišovská, MŠ Dénešova, MŠ Zuzkin park)
  7. Poradie včasného a úplného vyplnenie formulára prihlášky na zápis a podpis oboma rodičmi.

  Tešíme sa na Vás.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc
  • Imatrikulácia prváčikov