• Novinky

      • Kvetoslava Gríllusová: Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 8. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil M. Horňák zo 6. A triedy s počtom bodov 58. V kategórii 1B sa umiestnil S. Kolařík z 9. A triedy s počtom bodov 67.

      • Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky

      • Naši žiaci sa dňa 14.11.2018 zúčastnili Okresného kola v streľbe zo vzduchovky. 1. miesto v kategórii starších žiačok získala Tímea Plichtová zo 7. ročníka a v kategórii mladších žiačok jej spolužiačka Simona Ivančinová. V tej istej vekovej kategórii na 2. a 3. mieste skončili žiačky 6. ročníka Veronika Vageľová a Viktória Urbančoková. V kategórii starších žiakov 3. miesto získal žiak 8. ročníka Otakar Jirsák a v kategórii mladších žiakov na 1. mieste skončil žiak 7. ročníka Nikolas Kačurak. Juraj Šula zo 6. ročníka v tej istej vekovej kategórii skončil na  3. mieste. Družstvo mladších a starších žiakov a žiačok zvíťazilo. Všetci žiaci postupujú do krajského kola.

      • Školské kolo technickej olympiády

      • Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do školského kola technickej olympiády kategórie B z teoretickej časti. Tí najlepší si mohli zmerať sily v praktickej časti zhotovením drevených saní. Víťazom a postupujúcim na okresné kolo sa stal Filip Findorák zo 6.A.

      • Adriana Vargová: 6.A na ďalšej návšteve útulkáčov

      • Začíname tradíciu - učíme sa pomáhať. Po tretí krát sa žiaci 6.A vďaka ochote a pomoci rodičov zúčastnili venčenia psíkov v košických útulkoch, ktoré našu materiálnu aj finančnú pomoc, a z našej strany hlavne pomoc s venčením vítajú.

      • Okresné kolo v stolnom tenise

      • Dňa 8.11.2018 sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise žiakov. Naši žiaci v zložení Zahoranský Richard 9.ročník, Horenský Michal, Danko Adam a Holeva Matej z 8.ročníka skončili na peknom 2. mieste.

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc