• Novinky

      • Kynologický záchranný zbor

      • Dňa 6.9.2019 sme mohli vidieť na našej škole v priestoroch multifunkčného ihriska v akcii záchranárov z kynologického záchranného zboru, ktorí nám predviedli svoje ukážky. So svojimi psíkmi hľadali nezvestnú osobu podľa pachovej stopy ako aj bez nej a zároveň ich poslušnosť na povely.

      • Tretiaci v bábkovom divadle

      • 25.9.2019 sa tretiaci zúčastnili bábkového predstavenia Valibuk a Laktibrada. Hoci je jazyk Dobšinského rozprávok pôvabný, pre dnešné deti je už trochu staromódny. Preto tvorcovia hry prispôsobili dej a jazyk  rozprávky súčasnému mladému divákovi. Autori spojili minulé so súčasným, inšpirovali sa históriou, ale ostali v čase, ktorý žijeme. Ďakujeme.

      • Ulica (ne)má šancu

      • V piatok (13.9.) sa oddelenia ŠKD Koaly a Motýliky zúčastnili podujatia Ulica (ne)má šancu, ktoré organizovala Mestská časť Košice II. Za krásne prežité popoludnie, kvalitný a pútavý program posielame veľké ĎAKUJEME.

      • Školský výlet pre učiteľov

      • Aj my učitelia a vychovávatelia sme si spríjemnili prvé dni prázdnin (2.7.-3.7.2019) a navštívili sme starobylé mesto Banská Štiavnica a Kremnica, kde sme si mohli pozrieť historické pamiatky, galérie, múzea, viď príloha.

      • Poďakovanie

      • Ďakujeme všetkým, ktorí svojou troškou prispeli do zbierky pre košické útulky. Spolu sa nám na záver školského roka podarilo vyzbierať 139 €, ktoré rozdelíme medzi UVP, Malú Farmu, OZ psy ulice a Na konci sveta. Zvlášť vďaka patrí rodičom a hlavne žiakov 6.A triedy, ktorí sa vzdali časti výhry v Aktivite a estetike v prospech psíkov a tak zavŕšili svoju celoročnú pomoc :)

      • Ojmiakon s Dominikom Barim

      • 21. júna navštívil našu školu milý hosť Dominik Bari, náš absolvent a v súčasnosti študent Národnej filmovej školy v Londýne, ktorý nám žiakom 6. A a B triedy predstavil svoj film Ojmiakon, ktorý je dokumentom medzinárodnej expedície na sever Sibíri, ktorej bol súčasťou. Americká filmová akadémia kvalifikovala film na Oscara. V rozhovore nám priblížil cestu a nakrúcanie v Ojmiakone, ktorý je najchladnejším obývaným miestom na našej planéte, porozprával o nebezpečnej ceste a zážitkoch z pobytu a stretnutia s obyvateľmi tohto mestečka. Za zaujímavé rozprávanie a filmové príbehy priamo od tvorcu ďakujeme a Dominikovi prajeme úspešnú cestu do sveta filmu.

      • Za víťazstvo v aktivite a estetike tried

      • Deň voľna, ktorý získali žiaci 6.A triedy za víťazstvo v súťaži aktivity a estetiky tried využili na návštevu horúceho letného mesta spojenú s občerstvením pizzou a zmrzlinou.

      • Najúspešnejší riešitelia MAKSa 2018/19

      • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoročného riarešia úloh z matematiky MAKS - Matematického korešpondenčného seminára 2018/19. Najúspešnejší z nich boli boli okrem diplomov ocenení aj vecnými cenami :)

      • Stretnutie víťazov Fresh školskej športovej ligy

      • Dňa 13.6.2019 sa vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice uskutočnilo slávnostné oceňovanie víťazov FŠŠL (1.-3.miesto). Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci 4. ročníkov, ktorí obsadili 3. miesto vo vybíjanej a žiak Patrik Paška z 2.B triedy, ktorý tiež obsadil 3. miesto v plávaní. Prekvapením bola prítomnosť nášho hokejového reprezentanta Martina Marinčina, ktorý aj rozdával autogramy.

      • Volejbalový turnaj dievčat

      • Dňa 12.6.2019 sa na konal volejbalový turnaj dievčat na osemročnom gymnáziu, Trebišovská 12, Košice. Naše dievčatá obstáli pekne na 2. mieste za domácimi žiačkami, na treťom mieste skončili dievčatá ZŠ Trebišovská 12. Gratuľujeme

      • I. ročník stolnotenisového turnaja

      • Dňa 11.6.2019 sa na našej škole konal I. ročník stolnotenisového turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 11 žiakov z 5. a 6. ročníka. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Víťazi skupín sa stretli medzi sebou každý s každým, druhý v skupinách hrali o ďalšie umiestnenie. Víťazom sa stal Adrián Grendel, druhý resp. druhá skončila Petra Kukuruďová, obidvaja zo 6. A triedy. Tretie miesto patrí Filipovi Kóčovi z 5.A triedy. Na ďalších troch ohodnotených miestach skončili: 4.miesto Adam Horváth, 5.miesto Lilian Lagosová a 6. miesto Samuel Brandis. Všetkým žiakom gratulujeme.

      • Exkurzia v SteelPark

      • So žiakmi VI.B sme dňa 3.06.2019 navštívili expozíciu v SteelPark, kde si žiaci mohli pozrieť vyše 50 exponátov z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie a strojárstva. Našu exkurziu sme ukončilu v "klamáriu", ktoré nám prezradilo optické klamy o ľudskej mysli.

   • Fotogaléria

    • Kolektívy tried 2020/2021
    • Opäť ako nové
    • Naša škola z lietadla
    • Objednaj si školské oblečenie
    • Elektronický zápis do 1. ročníka
    • Prerušenie prevádzky školy
    • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
    • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
    • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Kolektívy tried 2020/2021
  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc