• Novinky

      • Andrejka je úspešná v súťaži !

      • ZACHYŤ ENERGIU s VSE Holding

       V polovici decembra sme sa s Andrejkou a jej "hydraulickou rukou" zapojili do výzvy Zachyť energiu, ktorej 2. ročník organizuje VSE Holding s cieľom podporiť technické vzdelávanie na základných a stredných školách na východnom Slovensku. Zadaním súťaže bolo, aby žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi spravili video alebo fotku dokumentujúcu niektorý z fyzikálnych javov, s cieľom takto ukázať pestrosť a atraktívnosť fyziky a uplatnenie fyzikálnych princípov všade okolo nás a fakt, že štúdium na technických školách je atraktívne a perspektívne z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce. Andrejka sa so svojím videom umiestnila v trojici najlepších videí vybraných komisiou odborníkov z VSE. Srdečne blahoželáme!

      • Ďakujeme, ste úžasní !

      • Učíme sa pomáhať, diel 6.

       V posledných dvoch predvianočných týždňoch žiaci 6.A triedy zorganizovali na škole materiálnu a finančnú zbierku pre košické útulky. S Vašou pomocou sa nám podarilo okrem vecí potrebných pre každodenný chod útulkov vyzbierať krásnych 168,54 €, ktoré sme rovnakým dielom rozdelili a odovzdali útulku UVP, Malej farme a OZ Psy ulice. Ďakujeme všetkým darcom z 1. aj 2. stupňa, žiakom aj rodičom 6.A a pedagógom. Vďaka Vám môžeme pomáhať. 

      • Olympiáda zo slov. jazyka a literatúry

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Školského kola sa zúčastnilo 48 ôsmakov a deviatakov. Súťaž mala dve časti: test, transformáciu textu. Test obsahoval úlohy z gramatiky, pravopisu a literatúry. Pri transformácii textu žiaci na základe básne M. Rúfusa písali umelecký opis jesennej prírody.

       I. kategória   

       1. miesto E. Lacková, IX. A, 37b, 2.miesto Š. Vašak, IX. A, 36b, 3. miesto K. Königová, IX. A, 34b

       II. kategória

       1.miesto M. Gabániová, VIII. A, 33b, 2.miesto A. S.-Smolinska, VIII. A, 30b, 3.miesto M. Kolcunová, VIII. A, 28b

       Víťazka škol. kola E. Lacková postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2018  v CVČ. Získala 2. miesto.  Ďakujeme  za úspešnú reprezentáciu!

      • Školská súťaž Šaliansky Maťko

      • Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú celoslovenskú súťaž v prednese slovenských povestí.  Aby sa tradícia zachovala čo najdlhšie, aj na našej škole sa stretávame v novembri, kde  z úst menších i väčších recitátorov  zaznievajú  povesti z rôznych kútov Slovenska. Tešíme sa, že máme stále šikovných a nádejných recitátorov.

       Víťazi školského kola Šal. Maťko

       I. kat. 1. miesto  Scheila Zlacka, III. C

       II. kat.1. miesto L. Kubíková, V. C, 2. miesto L. Hozová, V. B, 3. miesto T. Drábová, V. B,  M. Pavelka, V.C

       III. kat.1. miesto A. Fitzová, VI. A, 2. miesto M. Škultétyová, VI. A, 3. miesto S. Vojtková,

       Víťazky súťaže Šaliansky Maťko

      • Mestská strelecká liga v streľbe zo vzduchovky 2. kolo

      • Dňa 5.12.2018 sa konalo 2.kolo Mestskej streleckej ligy zo vzduchovky. V kategórii starších žiačok a žiakov na 1.mieste skončila žiačka 7.ročníka Tímea Plichtová a Otakar Jirsák z 8.ročníka skončil na 2. mieste. V kategórii mladších žiačok a žiakov na 1.mieste skončili Simona Ivančinová a Nikolas Kačurák zo 7. ročníka.V tej istej vekovej kategórii  3.miesto získala žiačka 6. ročníka Veronika Vageľová. V najmladšej kategórii žiakov a žiačok na 2. a 3.mieste skončili žiaci 5. ročníka Tomáš Babinec a Alexander Bui Anh.

      • Adriana Vargová: EXPERT geniality show

      • 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show. Žiaci súťažili v 6 rôznych kategóriách. Výsledky očakávame koncom decembra.  

      • Okresné kolo technickej olympiády

      • Dňa 29.11.2018 náš žiak 6.ročníka Filip Findorák zvíťazil na okresnom kolo technickej olympiády kategórie B. Držíme mu palce na kraji. Žiaci vyrábali "Domček na kľúče".

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc