Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Dufinec
Učebňa Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Stramská
Učebňa Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Novitzka
Učebňa Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Goleňová
Učebňa Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Amália Šlapková
Učebňa Učebňa II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Bukovičová
Učebňa Učebňa II.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Matejčeková
Učebňa Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlata Malešová
Učebňa Učebňa III.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Halásová
Učebňa Učebňa III.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Jesenská
Učebňa Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šoltýsová
Učebňa Učebňa IV.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriel Szabó
Učebňa Učebňa IV.C
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Kyseľová
Učebňa Učebňa V.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Katarína Bodnárová
Učebňa Učebňa V.B
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa Učebňa V.C
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Adriana Vargová
Učebňa Učebňa VI.A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Jonecová
Učebňa Učebňa VI.B
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Borza
Učebňa Učebňa VII.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Kasardová
Učebňa Učebňa VII.B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Desiatniková
Učebňa Učebňa VIII.A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hrešková PhD.
Učebňa Učebňa VIII.B
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Micheľová
Učebňa Učebňa IX.A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Gríllusová
Učebňa Učebňa IX.B

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria