Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Matejčeková
Učebňa Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlata Malešová
Učebňa Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Halásová
Učebňa Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlatica Valentová
Učebňa Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šoltýsová
Učebňa Učebňa II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriel Szabó
Učebňa Učebňa II.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Stramská
Učebňa Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Novitzka
Učebňa Učebňa III.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Dufinec
Učebňa Učebňa III.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Amália Šlapková
Učebňa Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Goleňová
Učebňa Učebňa IV.B
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Borza
Učebňa Učebňa V.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Kasardová
Učebňa Učebňa V.B
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Desiatniková
Učebňa Učebňa VI.A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hrešková PhD.
Učebňa Učebňa VI.B
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Micheľová
Učebňa Učebňa VII.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Gríllusová
Učebňa Učebňa VII.B
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Dorota Černíková
Učebňa Učebňa VIII.A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Katarína Bodnárová
Učebňa Učebňa VIII.B
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Adriana Vargová
Učebňa Učebňa IX.A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa Učebňa IX.B

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ

Fotogaléria