Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Goleňová
Učebňa Učebňa I.A
II.B Triedny učiteľ PaedDr. Amália Šlapková
Učebňa Učebňa I.B
II.C Triedny učiteľ Mgr. Marcela Bukovičová
Učebňa Učebňa I.C
III.A Triedny učiteľ Mgr. Beáta Matejčeková
Učebňa Učebňa II.A
III.B Triedny učiteľ Mgr. Zlata Malešová
Učebňa Učebňa II.B
III.C Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Halásová
Učebňa Učebňa II.C
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šolc
Učebňa Učebňa III.A
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šoltýsová
Učebňa Učebňa III.B
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Gabriel Szabó
Učebňa Učebňa III.C
V.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Stramská
Učebňa Učebňa IV.A
V.B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Novitzka
Učebňa Učebňa IV.B
V.C Triedny učiteľ Mgr. Marek Dufinec
Učebňa Učebňa IV.C
VI.A Triedny učiteľ RNDr. Adriana Vargová
Učebňa Učebňa V.A
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Jonecová
Učebňa Učebňa V.B
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Štefan Borza
Učebňa Učebňa VI.A
VII.B Triedny učiteľ PaedDr. Alena Kasardová
Učebňa Učebňa VI.B
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Desiatniková
Učebňa Učebňa VII.A
VIII.B Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hrešková PhD.
Učebňa Učebňa VII.B
IX.A Triedny učiteľ RNDr. Jana Micheľová
Učebňa Učebňa VIII.A
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Gríllusová
Učebňa Učebňa VIII.B

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria