Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CV.AV.BV.CVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Amália Šlapková
Učebňa: Učebňa II.B
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Marek Babuščák
 2.  Oliver Čumrík
 3.  Tomáš Daniel Gašparik
 4.  Adam Grohoľ
 5.  Oliver Hanispal
 6.  Filip Hojdan
 7.  Katarína Chomičová
 8.  Pavol Komara
 9.  Lenka Komarová
 10.  Lenka Kováčová
 11.  Hana Kušnírová
 12.  Alexandra Mičková
 13.  Patrik Paška
 14.  Sofia Richnavská
 15.  Tamara Rodziňáková
 16.  Šimon Smorada
 17.  Miroslava Margaret Šebeková
 18.  Liliana Štarková
 19.  Filip Švorc
 20.  Miroslava Vasilová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria