Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CV.AV.BV.CVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Borza
Učebňa: Učebňa VII.A
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Kristína Bilá
 2.  Romana Čemová
 3.  Dáša Demečková
 4.  Martin Ďurinda
 5.  Dávid Főző
 6.  Eliška Franková
 7.  Jakub Gore
 8.  Viktor Hamadej
 9.  Jakub Harvan
 10.  Alica Ela Holická
 11.  Martin Horčík
 12.  Richard Komendát
 13.  Richard Kubík
 14.  Jakub Papáč
 15.  Sofia Sadvárová
 16.  Bogdan Javier Saenz Smolinska
 17.  Sofia Šoltýsová
 18.  Tamara Talianová
 19.  Tam Than Van
 20.  Emma Tománeková
 21.  Tereza Tomanová
 22.  Andrea Tomková
 23.  Matúš Zajac
 24.  Elizabeth Zubelová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria