• Lenka Novitzka: Fotoalbum

   • Zoznam galérií

   • Vianoce v 3. B
    Vianoce v 3. B
    16
   • Naše projektíky - 3. B
    Naše projektíky - 3. B
    5
   • Čitateľské denníky v 3. B
    Čitateľské denníky v 3. B
    3
   • Mikuláš v 3.B
    Mikuláš v 3.B
    3
   • Halloween v 3. B
    Halloween v 3. B
    4
   • Výtvarná výchova v 3.B
    Výtvarná výchova v 3.B
    5
   • Návšteva pošty
    Návšteva pošty
    2
   • Beseda so zubárkou v 2.B
    Beseda so zubárkou v 2.B
    6
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc
   • Imatrikulácia prváčikov