Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal chlapci 1. - 5. roč. Vedúci: Dobošová Michaela
Florbal 4. - 9. roč. Vedúci: Bálint Rudolf
Loptové hry 1. - 4. roč Vedúci: Mgr. Dufinec Marek
Počítačový krúžok 3. - 9. roč Vedúci: RNDr. Micheľová Jana, Mgr. Borza Štefan
Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory 8. A Vedúci: Mgr. Čontošová Slávka, RNDR. Černíková Dorota
Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory 9. A Vedúci: Mgr. Mozolová Jarmila, RNDr. Vargová Adriana
Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory 9. B Vedúci: Mgr. Kyseľová Viera, Mgr. Gajdošová Katarína
Rátajme s prírodou Vedúci: PaedDr. Kasardová Alena
Robotická stavebnica 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Borza Štefan
Skautský oddiel Vedúci: Schiffler Oskar
Stolný tenis Vedúci: Vaník Vladimír
Strelecký krúžok 3. - 4. roč. Vedúci: Poliačiková Dana
Strelecký krúžok 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Horňák Pavel
Školský klub detí Vedúca vychovávateľka: Mgr. Daniela Bajerová
Tanečný krúžok 1. roč. Vedúci: PaedDr. Poprocká Jana
Tanečný krúžok 2. - 6. roč. Vedúci: PaedDr. Poprocká Jana

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ

Fotogaléria