Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Loptové hry 1. - 4. roč Vedúci: Mgr. Dufinec Marek, Mgr. Szikora Roman
Počítačový krúžok 3. - 9. roč Vedúci: RNDr. Micheľová Jana, Mgr. Borza Štefan
Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory 9. A Vedúci: Mgr. Čontošová Slávka, RNDr. Černíková Dorota
Príprava na testovanie zo SJL 8. roč Vedúci: Mgr. Mozolová Jarmila, Mgr. Gajdošová Katarína
Robotická stavebnica 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Borza Štefan
Stolný tenis Vedúci: Ing. Vladimír Vaník
Strelecký krúžok 3. - 4. roč. Vedúci: Poliačiková Dana
Strelecký krúžok 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Horňák Pavel
Školský klub detí Vedúca vych.: Mgr. Daniela Bajerová
Tanečný krúžok 1. roč. Vedúci: PaedDr. Poprocká Jana
Tanečný krúžok 2. - 6. roč. Vedúci: PaedDr. Poprocká Jana
Tvorivé novinárske popoludnie 4. - 9. roč. Vedúci: PhDr. Bodnárová Katarína, Mgr. Čontošová Slávka

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ

Fotogaléria