Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbal - dievčatá 5. - 8. roč. Vedúci: Mgr. Krajňák Alexander
Basketbal 1. - 3. roč. Vedúci: Ing. Begáni Ľubomír
Florbal 5. - 7. roč. Vedúci: Mgr. Krajňák Alexander
Futbal dievčatá 3. - 6. roč. Vedúci: Kerpčár Dušan
Matematický krúžok 9. A Vedúci: RNDr. Micheľová Jana
Počítačový krúžok 3. - 9. roč Vedúci: RNDr. Micheľová Jana, Mgr. Borza Štefan
Popoludnie s matematikou a slov. jazykom 8. A Vedúci: RNDr. Dorota Černíková, Mgr. Gajdošová Katarína
Príprava na testovanie 9. roč Vedúci: Mgr. Koštialová Mária, Mgr. Gajdošová Katarína
Robotická stavebnica 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Borza Štefan
Stolný tenis 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Šidlík Viktor
Strelecký krúžok 3. - 4. roč. Vedúci: Poliačiková Dana
Strelecký krúžok 5. - 9. roč. Vedúci: Mgr. Šidlík Viktor
Školský klub detí Kačiatka Vedúci: Katarína Balážová
Školský klub detí Koaly Vedúci: Ľubica Naďová
Školský klub detí Lienky Vedúci: Adriána Sakmárová
Školský klub detí Motýliky Vedúci: Mgr. Daniela Bajerová
Školský klub detí Sovičky Vedúci: Soňa Luteránová
Školský klub detí Tučniačiky Vedúci: Mgr. Monika Krivdová
Školský klub detí Veveričky Vedúci: Jana Pancáková
Školský klub detí Zajkovia Vedúci: Bc. Eva Streitová
Školský klub detí Žabky Vedúci: Zita Jančiarová
Tanečný krúžok 1. roč. Vedúci: PaedDr. Poprocká Jana
Tanečný krúžok 2. - 6. roč. Vedúci: PaedDr. Poprocká Jana
Tvorivé novinárske popoludnie 4. - 9. roč. Vedúci: PhDr. Bodnárová Katarína, Mgr. Čontošová Slávka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria