• Fotoalbum

   • Zoznam galérií

   • Olympijský festival detí a mládeže
    Olympijský festival detí a mládeže
    188
   • Okresné kolo v atletike
    Okresné kolo v atletike
    4
   • Zápis do 1. ročníka 18
    Zápis do 1. ročníka 18
    80
   • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
    HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
    7
   • Výsledky testovania 5
    Výsledky testovania 5
    1
   • Stretnutie so spisovateľom
    Stretnutie so spisovateľom
    12
   • Pytón a prváci v knižnici
    Pytón a prváci v knižnici
    3
   • Pozývame Vás na večer otvorených dverí
    Pozývame Vás na večer otvorených dverí
    1
   • Začíname 51. šk. rok
    Začíname 51. šk. rok
    39
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc
   • Imatrikulácia prváčikov