Navigácia

Školský psychológ

Nadpis

Mgr. Barbora  Rondziková

 

V prípade záujmu o stretnutie.

Streda: 7:30 - 15:30 hod.

Mimo uvedených hodín si konzultácie, prosím, dohodnite telefonicky alebo mailom.

Telefón: 055 / 644 14 12

Mail: rondzikova.barbora@gmail.com

 

Úlohou školského psychológa

Psychologické poradenstvo a konzultácie v oblasti vzdelávania a výchovy. Psychológ poskytuje individuálne poradenstvo,ale aj skupinové aktivity zamerané na sociálne vzťahy, prevenciu, zlepšenie sociálnej klímy, zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností so zameraním na riešenie problémov pri prežívaní a správaní. 

 

Žiak sa môže na školského psychológa obrátiť v prípade, že:

- má problémy súvisiace s učením,

- trápi sa v rámci sociálnych vzťahov v škole, i mimo školy, situácia v rodine,

- niekto mu ubližuje,

- potrebuje sa porozprávať o veciach, s ktorými sa nemá komu zveriť,

- trápi ho problém kamaráta,

- alebo ho trápia úplne iné záležitosti, s ktorými si nevie rady.

 

Pedagógovi pomáha psychológ pri:

- porozumení problémov a potrieb žiakov,

- podieľa sa na vytváraní lepších podmienok a metód pre lepšiu spoluprácu medzi učiteľom a žiakom,

- pomáha chrániť učiteľa pred psychickým vyčerpaním formou prevencie syndrómu vyhorenia.

 

Rodičia sa môžu na psychológa obrátiť v prípade:

- konzultácie výchovných a vzdelávacích problémov,

- pri riešení sociálnych vzťahov, či konfliktov.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria