Navigácia

Výchovný poradca

Konzultácie

 

Mgr. Slávka Čontošová

 

Streda: 10.00 - 12.00 hod.

(s výnimkou poradových dní)

 

Mimo uvedených hodín si konzultácie, prosím, dohodnite telefonicky, mailom alebo prostredníctvom žiaka.

Telefón: 055 / 644 14 12

Mail: contosova@centrum.sk

 

Výchovný poradca

 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (Zuzkin park 10) a v prípade potreby sprostredkúva psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia,
 • informuje žiakov a ich rodičov o prijímacom konaní, konzultuje s nimi aktuálny záujem o stredné školy, pripravuje databázy, prihlášky a zápisné lístky na stredné školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria