Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CV.AV.BV.CVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Bukovičová
Učebňa: Učebňa II.C
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Samuel Abdi
 2.  Stanislav Ján Beňo
 3.  Viktória Garčárová
 4.  Sarah Gasidlová
 5.  Evelyn Ginn
 6.  Lukáš Haško
 7.  Dejan Kazakovski
 8.  Alex Kernaševič
 9.  Alena Khaustova
 10.  Lukáš Körte
 11.  Veronika Kúdelová
 12.  Barbora Maguľáková
 13.  Leonard Matta
 14.  Barbora Semjanová
 15.  Sebastián Stach
 16.  Sofia Šafranová
 17.  Michal Štefanovič
 18.  Patricia Tomčiová
 19.  Richard Vasil

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria