Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CV.AV.BV.CVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Goleňová
Učebňa: Učebňa II.A
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Branislav Bero
 2.  Kristína Budinská
 3.  Šimon Dani
 4.  Sára Forraiová
 5.  Nella Kornecká
 6.  Filip Lukáč
 7.  Daniel Mních
 8.  Natália Morochovičová
 9.  Oliver Packo
 10.  Tomáš Peti
 11.  Anna Schronerová
 12.  Ema Tarkuličová
 13.  Michal Tomašec
 14.  Bianka Trembecká
 15.  Oliver Valigurský
 16.  Benjamín Vitéz
 17.  Nikolas Vrábel
 18.  Vivienne Vykoukalová
 19.  Nikita Maxim Zozuľák

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria