Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CV.AV.BV.CVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zlata Malešová
Učebňa: Učebňa III.B
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Tomáš Bernát
 2.  Catherine Bibková
 3.  Marija Buchelová
 4.  Emma Dluhošová
 5.  Nela Dluhošová
 6.  Lara Ďurove
 7.  Sébastien Jenčík
 8.  Jakub Kohutiar
 9.  Boris Korl
 10.  Pavol Kušnirik
 11.  Tomáš Lamačka
 12.  Viktória Ema Medvecová
 13.  Laura Novobilská
 14.  Daniel Remeta
 15.  Tamara Riesová
 16.  Sofia Kristin Rohrerová
 17.  Juliana Rumanská
 18.  Simona Šnábelová
 19.  Noemi Tóthová
 20.  Matúš Tupý
 21.  Sára Vargovčáková
 22.  Terézia Vongrejová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria