Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CV.AV.BV.CVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Kyseľová
Učebňa: Učebňa V.A
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Eva Abdi
 2.  Simona Biedková
 3.  Lukáš Bobáľ
 4.  Alexander Bui Anh
 5.  Liliana Farkašová
 6.  Filip Gabanyi
 7.  Richard Gaži
 8.  Daniel Holzträger
 9.  Ema Jarošiová
 10.  Jana Jarošiová
 11.  Filip Kóča
 12.  Hieu Nguyen Minh
 13.  Dávid Opina
 14.  Marek Putnoki
 15.  Alex Soták
 16.  Erik Suchý
 17.  Daniela Töröková
 18.  Mária Tran Tien
 19.  Vanesa Ukašíková
 20.  Alexandra Žigová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria