Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Príjemný deň.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoja dieťa do budúceho 1. ročníka na našej škole, vypíšte formulár prihlášky. Pri osobnej návšteve predložte svoj OP a rodný list dieťaťa. Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 6.4.2018 od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 7.4.2018 od 8.00 do 12.00 hod. Otvárame 3-4 triedy podľa počtu zapísaných žiakov. So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia. Deň ovorených dverí bude 15.- 16.3.2018 o 9.30 hod. http://k30.sk/wp-content/uploads/dod18.png

Kritéria pre zapísanie.

V prípade prekročenia zriaďovateľom povoleného počtu zapísaných detí o zápise rozhoduje:
1. Trvalé bydlisko v školskom obvode.
2. Starší súrodenec navštevujúci našu školu.
3. Návšteva spádovej škôlky (MŠ Nešporova).
4. Návšteva spolupracujúcej škôlky (MŠ Šafárikova)
5. Návšteva škôlky blízko školy (MŠ Kežmarská, MŠ Trebišovská, MŠ Dénešova, MŠ Zuzkin park)
6. Včasné úplné vyplnenie formulára prihlášky na zápis a podpis oboma rodičmi.

Tešíme sa na Vás.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria