• Novinky

      • VSE - Zachyť energiu

      • Dali sme to! Aj v tomto roku sa nám podarilo s 2 projektami zabodovať v súťaži organizovanej VSE Zachyť energiu. Našim úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!

      • Mestská strelecká liga III.kolo

      • Dňa 26.02.2020 sa konalo 3.kolo Mestskej streleckej ligy zo vzduchovky. V kategórii starších žiačok na 2.mieste skončila žiačka 8. ročníka Tímea Plichtová. V kategórii mladších žiačok a žiakov na 1.mieste skončili žiačka 7.ročníka Veronika Vageľová a Tomáš Babinec zo 6.ročníka.V najmladšej kategórii žiakov a žiačok na 3. mieste skončila žiačka 5. ročníka Katarína Orinčáková.

      • Hviezdoslavov Kubín - poznáme víťazov školského kola na 1. stupni

      • Poézia                                                        Próza

       1. Sára Vargovčáková 4. B                        1. Terézia Vongrejová  4. B

       2. Matúš Tupý 4. B                                     2. Lilian Štarková         3. B

       3. Oliver Vaľovský 2. C                               3. Patricia Tomčiová    3. C

      • Krajské kolo Šalianky Maťko

      • Dňa 25.2.2020 sa v Átrium klube Zuzkin park uskutočnilo KRAJSKÉ KOLO Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala Sára Vargovčáková (4.B), ktorá sa umiestnila v II. kategórii na krásnom 3. mieste. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu. Držíme palce aj v ďalších súťažiach.

      • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

      • Naši žiaci sa zúčastnili v Rožňave dňa 14.02.2020 Krajského kola v streľbe zo vzduchovky. Na 2. a 3.mieste v kategórii starších žiačok sa umiestnili Tímea Plichtová a Simona Ivančinová z 8.ročníka. V kategórii starších žiakov sa taktiež na 2.mieste umiestnil žiak 9.ročníka Otakar Jirsák. Vyššie uvedení žiaci v súťaži družstiev skončili na 1.mieste,čím si zabezpečili postup na majstrovstvá Slovenska. V kategórii mladších žiačok a žiakov Veronika Vageľová zo 7.ročníka a Tomáš Babinec zo 6.ročníka obsadili 3.miesto. V skupine družstiev spolu so žiačkou 7.ročníka Petrou Pristášovou obsadili krásne 1.miesto a taktiež si zaručili postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa bude konať začiatkom apríla v mestečku Modrý Kameň.

      • Krajské kolo Technickej olympiády

      • Dňa 5.02.2020 sa konalo v Košiciach Krajské kolo Technickej olympiády. V kategórii "A" na peknom 4.mieste skončili žiaci 8.ročníka Martin Ďurinda a Marko Štefanovič. V kategórii "B" na krásnom 1.mieste skončil žiak 7.ročníka Jakub Smolucha. Víťazovi gratuľujeme.

      • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      • 11. 2. 2020 sa konalo na pôde Gymnázia Šrobárova krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Filip Findorák zo 7. A triedy získal skvelé 3. miesto spomedzi jedenástich účastníkov kategórie 1 C. Filipovi patrí vďaka za úspešnú reprezentáciu školy a taktiež srdečná gratulácia!

      • Cyklomapa Košíc

      • Naša žiačka Magdalénka Kušnírová spolu s tvorcami školského časopisu zviditeľnili našu školu na prvej ručne maľovanej cyklomape Košíc a okolia. 

      • Šaliansky Maťko - OKRESNÉ KOLO

      • 28.1.2020 sa v CVČ Domino uskutočnilo Okresné kolo Šalianskeho Maťka. Našu školu úspešne reprezentovali:

       v 1.kategórii ( 2.-3.ročník) získala čestné uznanie Miroslava Vasilová (3.B),

       v 2.kategórii (4.-5.ročník) 1.miesto Sára Vargovčáková (4.B) s postupom do Krajského kola, 

       v 3.kategórii ( 6.-7.ročník) 2.miesto Lucia Kubíková (6.C).

       Srdečne blahoželáme. Držíme palce v Krajskom kole.

      • Obhliadnutie za decembrom

      • Predvianočný čas je časom vianočných večierkov a koncertov, zábavy a chystania darčekov. Je však aj časom pomoci tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Preto sme okrem zábavy zorganizovali aj materiálnu zbierku pre ľudí v núdzi "Úsmev ako dar" a už tradičnú materiálnu aj finančnú zbierku pre psíkov v košických útulkoch. Všetkým darcom a prispievateľom v mene obdarovaných srdečne ďakujeme. Vyzbierané peniažky aj materiálna pomoc od Vás pre zvieratká boli rovnakým dielom rozdelené medzi Malú Farmu, útulok ÚVPLP a OZ Psy ulice a odovzdané ešte pred Vianocami. Ďakujeme. Učíme sa pomáhať. 

      • 1. Žiacky školský ples K30

      • Náš prvý žiacky ples je určený žiakom 8. a 9. ročníka ako vyučovanie spoločenskej etikety, obliekania, spoločenského správania, stolovania, viazania kravaty a pod. Žiaci prídu v spoločenskom oblečení, chlapci aj s kravatou. Žiakom bude podávaný obed. Vstupné 5,- € sa uhrádza triednemu učiteľovi do 15.1.2020.

      • Prianie

      • VŠETCI si užite pohodové predvianočné dni. A pokojné sviatky podľa predstáv v kruhu blízkych . 

   • Fotogaléria

    • Kolektívy tried 2020/2021
    • Opäť ako nové
    • Naša škola z lietadla
    • Objednaj si školské oblečenie
    • Elektronický zápis do 1. ročníka
    • Prerušenie prevádzky školy
    • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
    • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
    • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Kolektívy tried 2020/2021
  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc