• Novinky

      • Prírodoveda 4.A v ZOO

      • Odborníci opatrenia uvoľnili,

       návštevu do ZOO umožnili.

       Dobré vzťahy rodinky utužili

       a 4.A sa už v tejto chvíli

       teší, že čoskoro brány školy

       do prázdnin ešte otvorili.

       Zvierat sa dosýta nabažili,

       v prírode voľný čas prežili

      • Komiksy od 4.A

      • Kreslím, maľujem,  🎨

       do bublín vpisujem  💦

       textík krátky, veselý, 📃

       ľudí na webe zabavím. 😂😀🤣😁😄

      • Športujeme aj počas koronavírusu

      • Triedy VII.A a VII.B sa taktiež zapojili do projektu pod názvom „Športujeme aj počas koronavírusu“.  Tak isto ako prvá skupina, ktorá už absolvovala trať cykloturistiky k Hornému  Bankovu, ani oni sa nedali zahanbiť a zvládli túto trasu.  Cestou späť sme si oddýchli u p. učiteľa na jeho záhradke, kde sme si zasúťažili v lukostreľbe na terč. Počasie nám prialo a samotným bonusom športovania bolo opekanie pri ohníku a vzájomná konverzácia medzi nami.

      • Deň matiek v 2.B

      •  Deň matiek bol čas, keď žiaci z 2.B povedali svojím mamám ako ich majú radi, čo pre nich znamenajú a vyjadrili im svoju vďačnosť za to, čo pre nich mamky urobili.

      • Deň matiek vo 4.A

      • Lenka Uhrinová:

        

       PRE MAMKU

        

       Kvietočky farebné 🌺🌻🌼🌷🌹

       a červené srdiečko, 🧡

       dám Ti, mamka, preto, 👩‍

       že si moje slniečko. 🌞

      • Športujeme aj počas koronavírusu

      • Ani my žiaci VI.C nezaháľame počas karantény a okrem domáceho učenia sme sa zapojili do projektu školy pod názvom „Športujeme aj počas koronavírusu“. My učitelia TSV sme oslovili túto triedu a zisťovali, kto má záujem z nich si s nami zašportovať. Akým spôsobom? No predsa cykloturistikou. Pre prihlásených žiakov sme pripravili program, ktorý pozostával z cykloturistiky, zo začiatkom od našej školy s cieľovou stanicou Horný Bankov a späť. Cestou späť sme si oddýchli u p. učiteľa na jeho záhradke, kde sme okrem samotného oddychu ďalej športovali hraním petanque, bedmintonu a lukostreľby na terč. Počasie nám prialo a samotným bonusom športovania bolo opekanie pri ohníku a vzájomná konverzácia medzi nami.

      • 3D ZOO vo 4.A

      • 3D model zvieraťa,

       oči všetkých priláka.

       Miesiť, strihať, lepiť, variť, skladať,

       nebudeme doma zaháľať.

       ZOO sme si vyrobili,

       web novinky K30 ozdobili.

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc