• Novinky

      • Školský výlet pre učiteľov

      • Aj my učitelia a vychovávatelia sme si spríjemnili prvé dni prázdnin (2.7.-3.7.2019) a navštívili sme starobylé mesto Banská Štiavnica a Kremnica, kde sme si mohli pozrieť historické pamiatky, galérie, múzea, viď príloha.

      • Poďakovanie

      • Ďakujeme všetkým, ktorí svojou troškou prispeli do zbierky pre košické útulky. Spolu sa nám na záver školského roka podarilo vyzbierať 139 €, ktoré rozdelíme medzi UVP, Malú Farmu, OZ psy ulice a Na konci sveta. Zvlášť vďaka patrí rodičom a hlavne žiakov 6.A triedy, ktorí sa vzdali časti výhry v Aktivite a estetike v prospech psíkov a tak zavŕšili svoju celoročnú pomoc :)

      • Ojmiakon s Dominikom Barim

      • 21. júna navštívil našu školu milý hosť Dominik Bari, náš absolvent a v súčasnosti študent Národnej filmovej školy v Londýne, ktorý nám žiakom 6. A a B triedy predstavil svoj film Ojmiakon, ktorý je dokumentom medzinárodnej expedície na sever Sibíri, ktorej bol súčasťou. Americká filmová akadémia kvalifikovala film na Oscara. V rozhovore nám priblížil cestu a nakrúcanie v Ojmiakone, ktorý je najchladnejším obývaným miestom na našej planéte, porozprával o nebezpečnej ceste a zážitkoch z pobytu a stretnutia s obyvateľmi tohto mestečka. Za zaujímavé rozprávanie a filmové príbehy priamo od tvorcu ďakujeme a Dominikovi prajeme úspešnú cestu do sveta filmu.

      • Za víťazstvo v aktivite a estetike tried

      • Deň voľna, ktorý získali žiaci 6.A triedy za víťazstvo v súťaži aktivity a estetiky tried využili na návštevu horúceho letného mesta spojenú s občerstvením pizzou a zmrzlinou.

      • Najúspešnejší riešitelia MAKSa 2018/19

      • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoročného riarešia úloh z matematiky MAKS - Matematického korešpondenčného seminára 2018/19. Najúspešnejší z nich boli boli okrem diplomov ocenení aj vecnými cenami :)

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc