• Novinky

      • Vianočná burza

      • V decembri p. vychovávateľky opäť zorganizovali vianočnú burzu. Krásne výrobky a bohatá návštevnosť svedčia o tom, že úspešnejšiu, ako minulý rok. 

      • Dorota Černíková: V Domove seniorov Vialux v Barci

      • Na začiatku decembra žiaci II. a III. ročníka spolu so svojimi pani vychovávateľkami pripravili 45 jedinečných a krásnych pozdravov k Vianociam a novému roku, s cieľom potešiť starkých v domove dôchodcov. Keď boli hotové, spolu s Magdalénkou Gabániovou sme ich odniesli do Domova seniorov Vialux v Barci. Magdalénka im na klavíri zahrala niekoľko krásnych skladieb, samozrejme aj Tichú noc a potom pozdravy prečítala. Starkí sa veľmi potešili nečakanej návšteve a my sme boli rady, že sme im urobili radosť. 

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc