• Novinky

      • Katarína Bodnárová: Trilaterálny projekt Komunikuj, spoznávaj - nové vedomosti získavaj

      • V dňoch 24. - 29. 9. 2018 sa zúčastnili žiaci našej školy návštevy partnerskej školy v Prenzlau v Nemecku. Cestovali vlakom z Košíc cez Prahu a Berlín. Program bol bohatý od prvého do posledného dňa. Prezreli si mesto, partnerskú školu, varili národné jedlá nemeckej, poľskej a slovenskej kuchyne. Vyrábali náramky, odznaky, spievali nemecké piesne, gravírovali a hrali futbal. Boli v lese, kde spoločne riešili zadané úlohy a tým si trénovali vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Zažili opekačku a navštívili rodiny nemeckých spolužiakov. V posledný deň navštívili Berlín, stretli sa s poslancom nemeckého spolkového snemu - Stefanom Zierkem, ktorý ich sprevádzal v budove Bundestagu. Súčasťou prehliadky bol aj výstup do kupoly s výhľadom na celý Berlín. Unavení ale s množstvom zážitkov sa vrátili domov v sobotu ráno. Tento projekt bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii PONTIS. Darčeky pre našich partnerov venovalo mesto Košice a pán Lasky. Všetkým sponzorom v mene zúčastnených žiakov ďakujeme!

       Link na krátke video o projekte v miestnej televízii:

       https://www.uckermark-tv.de/mediathek/19139/Gemeinsames_Kochen_am_OSZ.html

      • Európsky týždeň športu

      • Žiaci I. a II. stupňa sa dňa 27.09.2018 zúčastnili "Európskeho týždňa športu" štafetovým behom pre všetkých, okolo multifunkčného ihriska. Do behu sa zapojili aj učitelia našej školy.

      • Deň colníkov

      • Do galérie Viktor Šidlík

       Žiaci V.A a V.B mohli vidieť v priestoroch Colného úradu Košice v rámci dňa otvorených dverí v akcii služobného psa pri vyhľadávaní psychotropných látok, mobilný skener či vypreparované zvieratá, ktoré sú chránené druhy živočíchov a rastlín „CITES“ a zachytené fejky tovarov. Ďalej bola prevedená prehliadka zbraní, taktická streľba a služobná výzbroj.

    • Fotogaléria

     • Kolektívy tried 2020/2021
     • Opäť ako nové
     • Naša škola z lietadla
     • Objednaj si školské oblečenie
     • Elektronický zápis do 1. ročníka
     • Prerušenie prevádzky školy
     • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
     • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
     • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Kontakty

    • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
    • zs@k30.sk
    • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
    • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
    • 35 542 624
    • 2 021 635 913
    • zs@k30.sk
  • Fotogaléria

   • Kolektívy tried 2020/2021
   • Opäť ako nové
   • Naša škola z lietadla
   • Objednaj si školské oblečenie
   • Elektronický zápis do 1. ročníka
   • Prerušenie prevádzky školy
   • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
   • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
   • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
   • Novoročný koncert
   • Obnova multifunkčného ihriska
   • Cyklomapa Košíc