Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ANTIFAJČIARSKY PROJEKT V ODDELENÍ MOTÝLIKOV

 • Koaly z ŠKD na vianočných trhoch

 • VIANOČNÁ BURZA NA NAŠEJ ŠKOLE

  V decembri p. vychovávateľky opäť zorganizovali vianočnú burzu. Krásne výrobky a bohatá návštevnosť svedčia o tom, že úspešnejšiu, ako minulý rok. 

 • Dorota Černíková: Prekvapenie v Domove seniorov Vialux v Barci

  Na začiatku decembra družinári II. a III. ročníka spolu so svojimi pani vychovávateľkami pripravili 45 jedinečných a krásnych pozdravov k Vianociam a novému roku, s cieľom potešiť starkých v domove dôchodcov. Keď boli hotové, spolu s Magdalénkou Gabániovou sme ich odniesli do Domova seniorov Vialux v Barci. Magdalénka im na klavíri zahrala niekoľko krásnych skladieb, samozrejme aj Tichú noc a potom pozdravy prečítala. Starkí sa veľmi potešili nečakanej návšteve a my sme boli rady, že sme im urobili radosť. 

 • Andrejka je úspešná v súťaži !

  ZACHYŤ ENERGIU s VSE Holding

  V polovici decembra sme sa s Andrejkou a jej "hydraulickou rukou" zapojili do výzvy Zachyť energiu, ktorej 2. ročník organizuje VSE Holding s cieľom podporiť technické vzdelávanie na základných a stredných školách na východnom Slovensku. Zadaním súťaže bolo, aby žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi spravili video alebo fotku dokumentujúcu niektorý z fyzikálnych javov, s cieľom takto ukázať pestrosť a atraktívnosť fyziky a uplatnenie fyzikálnych princípov všade okolo nás a fakt, že štúdium na technických školách je atraktívne a perspektívne z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce. Andrejka sa so svojím videom umiestnila v trojici najlepších videí vybraných komisiou odborníkov z VSE. Srdečne blahoželáme!

 • Ďakujeme, ste úžasní !

  Učíme sa pomáhať, diel 6.

  V posledných dvoch predvianočných týždňoch žiaci 6.A triedy zorganizovali na škole materiálnu a finančnú zbierku pre košické útulky. S Vašou pomocou sa nám podarilo okrem vecí potrebných pre každodenný chod útulkov vyzbierať krásnych 168,54 €, ktoré sme rovnakým dielom rozdelili a odovzdali útulku UVP, Malej farme a OZ Psy ulice. Ďakujeme všetkým darcom z 1. aj 2. stupňa, žiakom aj rodičom 6.A a pedagógom. Vďaka Vám môžeme pomáhať. 

 • Plavecký výcvik 3. A

 • Jana Poprocká: Predvianočné stretnutie tanečného krúžku Poprocký

 • Pripravujeme...

 • Gabriel Szabó: Vybíjaná - turnaj štvrtákov

  14. 12. 2018
 • Okresné kolo v basketbale žiakov

  Dňa 10.12.2018 naši žiaci suverejným výkonom zvíťazili na Okresnom kole v basketbale žiakov. Držíme im palce na krajskom kolo.

 • Relaxačné kútiky

  Užite si s nami prestávky. Pohoda skoro ako doma.

 • Olympiáda zo slov. jazyka a literatúry

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Školského kola sa zúčastnilo 48 ôsmakov a deviatakov. Súťaž mala dve časti: test, transformáciu textu. Test obsahoval úlohy z gramatiky, pravopisu a literatúry. Pri transformácii textu žiaci na základe básne M. Rúfusa písali umelecký opis jesennej prírody.

  I. kategória   

  1. miesto E. Lacková, IX. A, 37b, 2.miesto Š. Vašak, IX. A, 36b, 3. miesto K. Königová, IX. A, 34b

  II. kategória

  1.miesto M. Gabániová, VIII. A, 33b, 2.miesto A. S.-Smolinska, VIII. A, 30b, 3.miesto M. Kolcunová, VIII. A, 28b

  Víťazka škol. kola E. Lacková postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2018  v CVČ. Získala 2. miesto.  Ďakujeme  za úspešnú reprezentáciu!

 • Školská súťaž Šaliansky Maťko

  Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú celoslovenskú súťaž v prednese slovenských povestí.  Aby sa tradícia zachovala čo najdlhšie, aj na našej škole sa stretávame v novembri, kde  z úst menších i väčších recitátorov  zaznievajú  povesti z rôznych kútov Slovenska. Tešíme sa, že máme stále šikovných a nádejných recitátorov.

  Víťazi školského kola Šal. Maťko

  I. kat. 1. miesto  Scheila Zlacka, III. C

  II. kat.1. miesto L. Kubíková, V. C, 2. miesto L. Hozová, V. B, 3. miesto T. Drábová, V. B,  M. Pavelka, V.C

  III. kat.1. miesto A. Fitzová, VI. A, 2. miesto M. Škultétyová, VI. A, 3. miesto S. Vojtková,

  Víťazky súťaže Šaliansky Maťko

 • Mestská strelecká liga v streľbe zo vzduchovky 2. kolo

  Dňa 5.12.2018 sa konalo 2.kolo Mestskej streleckej ligy zo vzduchovky. V kategórii starších žiačok a žiakov na 1.mieste skončila žiačka 7.ročníka Tímea Plichtová a Otakar Jirsák z 8.ročníka skončil na 2. mieste. V kategórii mladších žiačok a žiakov na 1.mieste skončili Simona Ivančinová a Nikolas Kačurák zo 7. ročníka.V tej istej vekovej kategórii  3.miesto získala žiačka 6. ročníka Veronika Vageľová. V najmladšej kategórii žiakov a žiačok na 2. a 3.mieste skončili žiaci 5. ročníka Tomáš Babinec a Alexander Bui Anh.

 • Adriana Vargová: Štvrtá návšteva žiakov 6.A v útulku - Učíme sa pomáhať - diel 5.

  Radosť v očiach detí, šťastné psíky v útulku, ochota rodičov a trochu zo svojho voľného času - aj tak sa dá v tomto predvianočnom období pomáhať :)

 • Adriana Vargová: Učíme sa pomáhať - diel 4. Zbierka ÚSMEV AKO DAR

  Žiaci 6.A triedy ukázali, že vedia pomáhať. Zapojili do školskej akcie na pomoc rodinám v núdzi Úsmev ako dar a prispeli svojou troškou na dobrú vec.

 • Pridáte sa?

  Pozrite si výsledok úspešnej zbierky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria